Protokół komunikacyjny SNMP

Co to jest protokół komunikacyjny SNMP?

Protokół komunikacyjny Simple Network Management Protocol (SNMP) to protokół zarządzania siecią opracowany w celu zarządzania i monitorowania urządzeń sieciowych i aplikacji w środowisku sieciowym. SNMP służy do zbierania i przesyłania informacji o urządzeniach sieciowych, a także do ich konfigurowania i sterowania nimi.

Zalety i zalety SNMP

Korzystając z protokołu zarządzania siecią, takiego jak SNMP, administratorzy sieci mogą uzyskać zdalny dostęp do urządzeń w sieci. Oznacza to, że każdy, z dowolnego miejsca, może zarządzać siecią bez konieczności fizycznego połączenia z nią. Oszczędza to również czas i koszty związane z instalacją i konfiguracją sieci. Ponadto SNMP oferuje również zaletę automatycznego generowania alertów i raportów w przypadku awarii, umożliwiając administratorom szybkie powiadomienie użytkownika.

działanie SNMP

SNMP działa poprzez wykorzystanie „Agentów” i „Subskrypcji”. Agenci to programy instalowane na urządzeniach sieciowych do monitorowania i zbierania informacji z komputerów podłączonych do sieci. Agenci przekazują zebrane informacje o sieci do „konsoli zarządzania” lub „subskrypcji”. Konsola ta (SNMP) zbiera i przechowuje informacje przesyłane przez agentów, a także umożliwia użytkownikom konfigurowanie sieci.

Samouczek: Jak skonfigurować SNMP

1. Najpierw zainstaluj agentów SNMP na urządzeniach sieciowych. Można to zrobić, pobierając i instalując najnowszą wersję pakietu SNMP.

2. Następnie skonfiguruj agenta SNMP, aby wysyłał dane monitorowania i stanu urządzenia do subskrypcji SNMP.

3. Teraz skonfiguruj subskrypcję SNMP, aby otrzymywać dane wysyłane od agentów. Można to zrobić za pomocą interfejsu graficznego lub wiersza poleceń.

4. Na koniec ustaw uprawnienia użytkowników do wprowadzania ustawień w sieci. Można to osiągnąć, ustalając reguły dostępu w oparciu o wymagania bezpieczeństwa.

przykłady

Oto kilka przykładów typowych zastosowań SNMP:

 • Monitorowanie ruchu sieciowego w różnych segmentach sieci
 • Wykrywanie i powiadamianie o awariach urządzeń sieciowych
 • Kontroluj moc urządzeń sieciowych
 • Zarządzanie wydajnością i zmiany w konfiguracji sieci

Wniosek

SNMP to wydajny i niezawodny protokół zarządzania siecią, który stał się standardem branżowym. Korzyścią z jego zastosowania jest oszczędność kosztów i nakładów pracy związanych z administrowaniem siecią, a także generowanie alertów w przypadku awarii. Alerty te umożliwiają kierownictwu szybkie reagowanie na problemy z siecią, zanim staną się one poważne.

Co to jest protokół komunikacyjny SNMP?

Protokół komunikacyjny SNMP (Simple Network Management Protocol) to protokół sieciowy, który umożliwia administratorom sieci kontrolowanie i monitorowanie urządzeń sieciowych oraz ich protokołów i routerów. SNMP służy do uzyskiwania informacji z urządzeń sieciowych, takich jak routery. , przełączniki, drukarki, procesory, urządzenia zabezpieczające itp.

Instruktaż

SNMP może być używany do wykonywania procedur, takich jak:

 • Monitoruj wykorzystanie zasobów: Administratorzy mogą monitorować poziom aktywności urządzeń sieciowych, aby wykrywać obciążenie pracą i wykorzystanie zasobów.
 • Zdalna konfiguracja / monitorowanie: Administratorzy mogą zbierać zdalne informacje z urządzeń sieciowych, aby śledzić wszelkie zmiany w konfiguracji urządzeń.
 • Zarządzanie awariami: Administratorzy mogą monitorować urządzenia sieciowe w celu wykrywania i diagnozowania problemów z urządzeniami i łączami.
 • Wdrażaj wytyczne i zasady: Administratorzy mogą ustalać wytyczne i zasady dla urządzeń sieciowych oraz wdrażać je zdalnie.

przykłady

Protokół SNMP może służyć do przekazywania informacji o:

 • Szybkość sieci: Badacze mogą monitorować prędkości sieci, aby upewnić się, że urządzenia sieciowe działają z idealną szybkością.
 • Wykorzystanie zasobów: Administratorzy sieci mogą uzyskać przejrzysty wgląd w wykorzystanie zasobów urządzenia, aby określić jego wydajność.
 • Status sieci: Administratorzy mogą uzyskiwać informacje o stanie sieci, takie jak urządzenia online, offline itp.
 • Wykorzystanie przepustowości: Administratorzy mogą monitorować przepustowość urządzeń sieciowych, aby upewnić się, że nie ma okresów z niewielką lub zerową aktywnością.

Krótko mówiąc, protokół SNMP jest ważnym narzędziem do zarządzania i monitorowania urządzeń sieciowych. Może pomóc administratorom monitorować wykorzystanie zasobów, kontrolować stan sieci i oceniać wykorzystanie przepustowości.

 • Facebook
 • Świergot