wywoływanie menedżera zadań systemu windows 11 jest powszechną operacją dla tych, którzy są więcej niż zwykłymi użytkownikami. można to nazwać na kilka sposobów, opiszemy je tutaj.

menedżer zadań systemu windows 11 to bardzo przydatne narzędzie do wymuszania zamykania aplikacji, blokowania ich lub sprawdzania, które oprogramowanie lub proces zużywa niepotrzebne zasoby na komputerze. jest bardzo obszerny i pozwala na stosunkowo dogłębne wykorzystanie posiadanych zasobów. microsoft oferuje kilka sposobów na jego otwarcie, a główne z nich szczegółowo opisujemy tutaj.

jak otworzyć menedżera zadań windows 11?

możliwe jest uruchomienie menedżera zadań za pomocą samych skrótów klawiaturowych lub poprzez interakcję z interfejsem graficznym.

  • zacznijmy od najbardziej klasycznego, robiąc skojarzenia klawiszy ctrl + alt + del gdzie ctrl + alt + suppr. pojawi się czarny ekran z kilkoma możliwościami, wybierz ostatnią menadżer zadań aby go uruchomić.
  • druga kombinacja klawiszy: ctrl+shift+esc co ma tę zaletę, że unika przechodzenia przez czarny ekran poprzedniej metody.
  • możesz także nacisnąć windows + x który uruchamia menu kontekstowe przycisku windows po lewej stronie paska zadań. możesz go również uzyskać, klikając prawym przyciskiem myszy przycisk windows. musisz tylko wybrać wiersz paska zadań.
  • inna możliwość: kliknij przycisk windows gdzie do badań i wpisz menedżer zadań. kliknij, gdy pojawi się w polu wyników.
  • na koniec możesz nacisnąć klawisz windows + r do rzucania wykonać. po prostu wpisz „taskmgr.exe” w polu po prawej stronie otwórz i otworzy się menedżer zadań. zauważ, że to polecenie działa również z wierszem poleceń (dotknij windows + x + i).

znasz już wszystkie możliwości znalezienia i uruchomienia menedżera zadań w systemie windows 11.