Jak korzystać z trybów konwersacji i uwagi w aplikacji Tłumacz firmy Apple na telefonie iPhone.

Dzięki oprogramowaniu Apple Translate właściciele iPhone’ów i iPodów touch mogą tłumaczyć między dowolnymi obsługiwanymi językami, a także pobierać języki do tłumaczenia offline i wiele więcej. Ten krótki samouczek krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces korzystania z przydatnego trybu konwersacji w Tłumaczu, w którym wszystkie strony widzą jednocześnie obie strony konwersacji.

Czy nie byłoby wspaniale, gdybyś mógł prowadzić z kimś rozmowę bez pisania?

Jak korzystać z trybów konwersacji i uwagi w aplikacji Tłumacz firmy Apple na telefonie iPhone

W trybie konwersacji jest to możliwe. Tryb konwersacji zapewnia ładny widok obok siebie, który ułatwia dwóm osobom zorientowanie się, po której stronie podążać. Jedna strona interfejsu jest zarezerwowana dla Ciebie, podczas gdy druga strona może zobaczyć przetłumaczony tekst na drugiej połowie ekranu.

Oto, czego dowiesz się z tego samouczka… Pokaż spis treści1)
Jak korzystać z aplikacji Tłumacz w trybie konwersacji1.1)
Jak korzystać z aplikacji Tłumacz w trybie uwagi2)
Korzystanie z aplikacji Tłumacz w trybie offline

Jak korzystać z trybów konwersacji i uwagi w aplikacji Tłumacz firmy Apple na telefonie iPhone

Jak korzystać z aplikacji Tłumacz w trybie konwersacji

Wykonaj poniższe czynności, aby korzystać z aplikacji Tłumacz w trybie konwersacji:

 • Otwórz aplikację Tłumacz na telefonie iPhone lub iPodzie touch z systemem iOS 14.0 lub nowszym.
 • Ustaw urządzenie poziomo, aby przejść do trybu konwersacji.
 • Stuknij ikonę mikrofonu i powiedz, co chcesz w jednym z dwóch języków.
 • W typowy dla Apple sposób tryb konwersacji jest wyposażony w jeden przycisk mikrofonu, ponieważ uczenie maszynowe automatycznie wykrywa język mówiony i dokonuje transkrypcji oryginalnego i przetłumaczonego tekstu po odpowiednich stronach ekranu, a następnie przetłumaczonego dźwięku.

  Jak korzystać z trybów konwersacji i uwagi w aplikacji Tłumacz firmy Apple na telefonie iPhone

  Oto opis Apple:

  Gdy automatyczne wykrywanie jest włączone, Tłumacz wykryje, który z dwóch wybranych języków jest używany, i przetłumaczy na drugi język. Aplikacja automatycznie tłumaczy język, który słyszy, dzięki czemu możesz z kimś rozmawiać.

  Jak korzystać z trybów konwersacji i uwagi w aplikacji Tłumacz firmy Apple na telefonie iPhone

  Aby odtworzyć dźwięk tłumaczenia, dotknij przycisku Odtwórz/wstrzymaj.

  Jeśli automatyczne wykrywanie języka nie określi używanego języka, wyjdź z trybu konwersacji, obracając iPhone’a do orientacji pionowej. Teraz dotknij pola języka u góry, aby ręcznie wybrać preferowany język, a następnie spróbuj ponownie w trybie konwersacji.

  Jak korzystać z aplikacji Tłumacz w trybie uwagi

  Ten jest całkiem fajny.

  Jak korzystać z trybów konwersacji i uwagi w aplikacji Tłumacz firmy Apple na telefonie iPhone

  W trybie Uwaga przetłumaczony tekst jest powiększany i zajmuje cały ekran, ułatwiając innym czytanie. Wykonaj poniższe czynności, aby skorzystać z przydatnego trybu Uwaga w Tłumaczu.

 • Otwórz aplikację Tłumacz na telefonie iPhone lub iPodzie touch z systemem iOS 14.0 lub nowszym.
 • Obróć urządzenie na bok, aby przejść do trybu rozmowy.
 • Stuknij ikonę mikrofonu i powiedz, co chcesz w jednym z dwóch języków.
 • Po wyświetleniu transkrybowanego i przetłumaczonego tekstu dotknij przycisku maksymalizacji w lewym dolnym rogu.
 • Spowoduje to wyświetlenie przetłumaczonego tekstu dużą czcionką, który zajmuje cały ekran, co jest świetnym sposobem na zwrócenie czyjejś uwagi (zwłaszcza jeśli ma problemy ze wzrokiem). Pamiętaj, że tryb Uwaga nie będzie działać, jeśli w telefonie włączona jest blokada orientacji pionowej.

  Tryby Konwersacja i Uwaga sprawiają, że prowadzenie rozmów jest z założenia łatwe. Dzięki powiększonemu przetłumaczonemu tekstowi w widoku poziomym jest on również o wiele łatwiejszy do odczytania.

  Jak korzystać z trybów konwersacji i uwagi w aplikacji Tłumacz firmy Apple na telefonie iPhone

  Aplikacja Tłumacz może wspomagać naturalnie brzmiące konwersacje, ponieważ w pełni wykorzystuje zaawansowane uczenie maszynowe na urządzeniu, które działa na niestandardowym silniku Neural firmy Apple.

  Korzystanie z aplikacji Tłumacz w trybie offline

  Dzięki mocy niestandardowych chipów Apple i przetwarzaniu na urządzeniu możesz korzystać z całej aplikacji Tłumacz, w tym trybów Konwersacja i Uwaga, bez połączenia z Internetem, o ile masz pobrane określone języki na swoje urządzenie.

  Wykonaj te czynności, jeśli chcesz tłumaczyć w pełni offline:

 • Otwórz aplikację Tłumacz na telefonie iPhone lub iPodzie touch z systemem iOS 14.0+.
 • Stuknij kartę „Tłumacz”.
 • Stuknij pole języka u góry.
 • Przewiń w dół do sekcji „Dostępne języki offline”, a następnie stuknij języki, które chcesz pobrać.
 • Dotknij „Gotowe”.
 • Po pobraniu pakietów językowych korzystaj z Tłumacza bez połączenia z Internetem.
 • Tłumacz w trybie offline pomaga korzystać z aplikacji w trybie stuprocentowo prywatnym.

  Jak korzystać z trybów konwersacji i uwagi w aplikacji Tłumacz firmy Apple na telefonie iPhone

  Aplikacja zwykle przesyła dane głosowe i tekstowe na serwery Apple, które wykonują ciężkie zadania. Jednak w trybie offline nic nie jest wysyłane na serwery, ponieważ wszystko działa na urządzeniu.