Jak utworzyć plik w systemie Linux?

Linux to darmowy system operacyjny o otwartym kodzie źródłowym, który jest powszechnie używany przez nowoczesne organizacje. Platforma ta jest odporna na wirusy, a ochrona danych jest jedną z jej mocnych stron. Czasami konieczne jest utworzenie pliku do zapisania ustawień dla programów, zapisania skryptów lub w innym celu.

Oto kroki tworzenia plików w systemie Linux:

1. Otwórz terminal z Linuksem

Najłatwiejszym sposobem tworzenia plików w systemie Linux jest otwarcie terminala. Terminal (znany również jako wiersz poleceń) to narzędzie, które umożliwia uruchamianie poleceń systemowych z powłoki systemu Linux.

2. Użyj polecenia dotykać aby utworzyć plik

Aby utworzyć plik w systemie Linux, musisz najpierw otworzyć terminal. Stamtąd możesz użyć polecenia dotykać aby utworzyć plik. Na przykład, aby utworzyć plik o nazwie „myfile.txt”, uruchom polecenie w następujący sposób:

$ dotknij myfile.txt

3. Użyj polecenia starszy brat aby edytować plik

Po utworzeniu pliku możesz użyć polecenia starszy brat aby go edytować. Komenda starszy brat pozwoli ci otworzyć plik w edytorze tekstu w terminalu. Na przykład, aby otworzyć plik „myfile.txt” utworzony powyżej, uruchom polecenie w następujący sposób:

$ nano mój plik.txt

Po otwarciu edytora możesz zapisać zawartość pliku i zapisać zmiany.

4. Użyj polecenia kot aby wyświetlić plik

Po zapisaniu zmian do pliku można użyć polecenia kot aby wyświetlić zawartość pliku. Na przykład polecenie kot można użyć do wyświetlenia zawartości utworzonego wcześniej pliku „myfile.txt”, uruchom polecenie w następujący sposób:

$ cat mój plik.txt

Oto podstawowe kroki tworzenia i edytowania pliku w systemie Linux. Korzystając z tego podstawowego procesu, możliwe jest tworzenie i edytowanie plików z terminala Linux.

Streszczenie

 • Otwórz terminal Linuksa aby rozpocząć tworzenie plików.
 • Użyj polecenia dotykowego aby utworzyć plik.
 • Użyj polecenia nano aby edytować plik i zapisać zmiany.
 • Użyj polecenia kota aby wyświetlić plik.

Oto podstawowe kroki tworzenia i edytowania plików w systemie Linux. Pliki te mogą być używane do zapisywania konfiguracji, skryptów lub w dowolnym innym celu.

Jak utworzyć plik w systemie Linux?

Kroki, aby utworzyć plik w systemie Linux

Linux to jedna z najlepszych opcji, jeśli chcesz nauczyć się tworzyć plik. Linux posiada przydatne narzędzia do tworzenia plików bez większych problemów. Oto kilka kroków, które możesz wykonać, aby utworzyć plik w systemie Linux.

Instruktaż

 • użyj polecenia dotykać. aby utworzyć plik z pustym tekstem. Na przykład: dotknij nazwa_pliku.txt, gdzie „nazwa_pliku.txt” będzie nazwą pliku. Jeśli plik już istnieje, jego atrybuty zostaną zmodyfikowane, takie jak data ostatniej modyfikacji.
 • użyj polecenia kot napisać coś do pliku. Na przykład: kot . Umożliwi to napisanie czegoś do pliku. z poleceniem wyrzucił możliwy jest również zapis do pliku. Na przykład: echo To jest wiersz tekstu >> nazwa_pliku.txt.
 • użyj polecenia piła jeśli chcesz edytować istniejący plik. To polecenie pozwoli ci otworzyć plik tekstowy, aby go zmodyfikować. Na przykład: vi nazwapliku.txt.
 • użyj polecenia policjant kopiować pliki. Na przykład: cp nazwa_pliku1.txt nazwa_pliku2.txt. To polecenie wykona dokładną kopię pliku.
 • użyj polecenia mv jeśli chcesz przenieść plik. Na przykład: mv nazwapliku1.txt nazwapliku2.txt Umożliwi to przeniesienie pliku z jego oryginalnego katalogu do innego katalogu.
 • użyj polecenia rm aby usunąć plik. Na przykład: rm nazwa pliku.txt. Spowoduje to trwałe usunięcie pliku.
 • przykłady

  Zobaczmy kilka przykładów tworzenia pliku w systemie Linux:

  • Aby utworzyć plik z pustym tekstem, użyj następującego polecenia: dotknij nazwa_pliku.txt. Spowoduje to utworzenie pliku z pustym tekstem.
  • Aby zapisać do pliku, użyj polecenia kot. Na przykład: kot . Spowoduje to wyświetlenie zawartości pliku.
  • Aby edytować istniejący plik, użyj polecenia piła. Na przykład: vi nazwapliku.txt. Umożliwi to edycję pliku.
  • Aby skopiować plik, użyj następującego polecenia: cp nazwa_pliku1.txt nazwa_pliku2.txt. Spowoduje to dokładne skopiowanie zawartości pliku.
  • Aby przenieść plik, użyj polecenia mv. Na przykład: mv nazwapliku1.txt nazwapliku2.txt. Spowoduje to przeniesienie pliku z oryginalnego katalogu do innego katalogu.
  • Aby usunąć plik, użyj polecenia rm. Na przykład: rm nazwa pliku.txt. Spowoduje to trwałe usunięcie pliku.

  Za pomocą tych poleceń będziesz mógł tworzyć pliki i wykonywać różne powiązane zadania w systemie Linux.

  • Facebook
  • Świergot