Jak wyświetlić programy uruchamiane podczas uruchamiania systemu Windows 10

System operacyjny Windows 10 często uruchamia się z wieloma aplikacjami podczas uruchamiania. Jeśli chcesz sprawdzić, jakie programy są uruchomione, możesz to zrobić na różne sposoby. Oto kilka sposobów, aby zobaczyć programy uruchamiane podczas uruchamiania systemu Windows 10:

Korzystanie z aplikacji Ustawienia

Możesz użyć aplikacji Ustawienia, aby zobaczyć programy uruchamiane podczas uruchamiania systemu Windows 10. Oto kroki:

  • Krok 1: Otwórz aplikację Ustawienia.
  • Krok 2: W menu Ustawienia przejdź do sekcji Aktualizacja i zabezpieczenia.
  • Krok 3: W sekcji Aktualizacja i zabezpieczenia kliknij łącze Start.
  • Krok 4: Tutaj będziesz mógł zobaczyć listę programów uruchomionych podczas uruchamiania systemu Windows 10.
  • Krok 5: Upewnij się, że żądane programy są włączone i wyłącz wszystkie programy, których nie potrzebujesz automatycznie uruchamiać podczas uruchamiania.

Korzystanie z aplikacji do zarządzania zadaniami

Możesz także użyć aplikacji menedżera zadań, aby zobaczyć programy uruchamiane podczas uruchamiania systemu Windows 10. Oto kroki, aby to zrobić:

  • Krok 1: Otwórz aplikację menedżera zadań.
  • Krok 2: Na pasku nawigacyjnym przejdź do karty Narzędzia główne.
  • Krok 3: Tutaj możesz zobaczyć programy uruchomione podczas uruchamiania systemu Windows 10.
  • Krok 4: Upewnij się, że żądane programy są włączone i wyłącz wszystkie programy, których nie potrzebujesz automatycznie uruchamiać podczas uruchamiania.

Dzięki tym prostym krokom możesz łatwo zobaczyć programy uruchomione podczas uruchamiania systemu Windows 10.

Jak mogę wyłączyć programy uruchamiane podczas uruchamiania systemu Windows 10?

Programy uruchamiane podczas uruchamiania systemu Windows 10 można wyłączyć w następujący sposób:

1. Otwórz Menedżera zadań i ręcznie wyłącz programy, których nie chcesz uruchamiać.

2. Skonfiguruj w Ustawienia > Aplikacje > Uruchom programy, które chcesz uruchamiać podczas uruchamiania systemu Windows 10. Tutaj możesz włączyć lub wyłączyć programy, które chcesz uruchomić podczas uruchamiania systemu Windows 10.

3. Używaj oprogramowania innych firm do zarządzania programami zaczynającymi się od systemu Windows 10. Dostępnych jest wiele bezpłatnych programów do sterowania programami rozpoczynającymi się od systemu Windows 10. Należą do nich CCleaner, Autoruns dla systemu Windows i WinPatrol.

4. Użyj wiersza poleceń. Możesz także użyć polecenia „msconfig”, aby kontrolować programy uruchamiane podczas uruchamiania systemu Windows 10.

Jak mogę odinstalować program w systemie Windows 10 podczas uruchamiania?

Aby odinstalować program w systemie Windows 10 podczas uruchamiania, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz Panel sterowania. Możesz go otworzyć, klikając przycisk Start (klawisz Windows), a następnie wybierając „Panel sterowania”.

2. W Panelu sterowania wybierz kategorię „Programy”, a następnie wybierz opcję „Odinstaluj program”.

3. W oknie „Programy i funkcje” znajdziesz listę wszystkich programów zainstalowanych na komputerze. Znajdź aplikację, którą chcesz odinstalować, i kliknij ją prawym przyciskiem myszy. Wybierz opcję odinstalowania i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć odinstalowywanie.

4. Uruchom ponownie komputer, aby dezinstalacja zaczęła obowiązywać. Po ponownym uruchomieniu program nie będzie już uruchamiany podczas uruchamiania systemu Windows 10.

Co mogę zrobić, jeśli mam problem z wyłączeniem programów rozpoczynających się wraz z systemem Windows 10?

Jeśli masz problem z wyłączeniem programów rozpoczynających się wraz z systemem Windows 10, możesz wykonać kilka czynności, aby rozwiązać problem:

1. Upewnij się, że masz niezbędne uprawnienia do edycji plików. Jeśli nie masz uprawnień administratora na swoim komputerze, możesz nie być w stanie wyłączyć lub zmodyfikować programów uruchamianych podczas uruchamiania systemu Windows 10.

2. Możesz spróbować użyć wiersza poleceń, aby wyłączyć program. Odbywa się to za pomocą polecenia „msconfig”.

3. Możesz także spróbować użyć oprogramowania innej firmy do kontrolowania programów uruchamianych podczas uruchamiania systemu Windows 10. Programy takie jak CCleaner, Autoruns dla systemu Windows i WinPatrol mogą być pomocne w zarządzaniu programami.

4. Sprawdź dostępność aktualizacji sterowników urządzeń podłączonych do komputera. Czasami nieaktualne sterowniki mogą powodować problemy z uruchamianiem programów.

Jeśli wykonasz powyższe kroki i nadal będziesz mieć problemy z programami, które uruchamiają się podczas uruchamiania systemu Windows 10, może być konieczne wyszukanie w Internecie pomocy w rozwiązaniu problemu.

Czy istnieje sposób na jednoczesne odinstalowanie wielu programów w systemie Windows 10?

Tak, istnieje kilka metod jednoczesnego odinstalowania wielu programów w systemie Windows 10. Jednym ze sposobów jest otwarcie Panelu sterowania w systemie Windows i wybranie opcji „Programy i funkcje”. Tam wybierz wiele programów do odinstalowania, a ta metoda odinstaluje wszystkie wybrane.

Istnieją również narzędzia innych firm zaprojektowane specjalnie do odinstalowywania wielu programów jednocześnie. Programy te umożliwiają szybkie i łatwe odinstalowanie wielu programów jednocześnie. Niektóre z zalecanych narzędzi innych firm to Geek Uninstaller, Revo Uninstaller i IObit Uninstaller.