Wyświetl rozszerzenia plików Windows 10

W systemie Windows 10 istnieje prosty i szybki sposób na sprawdzenie rozszerzeń plików przechowywanych na komputerze. Rozszerzenia plików to te litery, które znajdują się po nazwie pliku i zwykle są oddzielone kropką. Te rozszerzenia informują system operacyjny, czego potrzebujemy, aby plik mógł zostać otwarty. Jeśli nie widzimy rozszerzenia pliku, możemy pomylić aplikację potrzebną do otwarcia tego pliku. Jest to powszechny problem dla użytkowników systemu Windows 10, ale istnieje kilka sposobów łatwego sprawdzenia rozszerzenia pliku.

Korzystanie z ustawień komputera:

  • 1. Otwórz ustawienia systemowe: Naciśnij przycisk Start i przejdź do sekcji Ustawienia systemu Windows 10.
  • 2. Przewiń w dół do sekcji „Widok”: Znajdź opcję Widok na liście kategorii.
  • 3. Kliknij opcję „Pokaż ukryte pliki i foldery”: Przejdź do sekcji Widok, a znajdziesz opcję Pokaż ukryte pliki i foldery.
  • 4. Aktywuj opcję: Musisz zaznaczyć opcję Pokaż ukryte pliki i foldery, aby rozszerzenia plików były widoczne.
  • 5. Zastosuj zmiany: Po dokonaniu zmian należy kliknąć przycisk „Zastosuj”, aby zapisać zmiany.

Korzystanie z Eksploratora plików:

  • 1. Otwórz Eksplorator plików: Naciśnij przycisk Start i przejdź do sekcji Eksplorator plików.
  • 2. Przejdź do paska nawigacji: Po wejściu do Eksploratora plików przejdź do paska nawigacyjnego i naciśnij opcję „Widok”.
  • 3. Wybierz opcję „Pokaż rozszerzenia plików”: Przejdź do sekcji Widok, a znajdziesz opcję Pokaż rozszerzenia plików.
  • 4. Aktywuj opcję: Musisz aktywować opcję Pokaż rozszerzenia plików, aby widzieć rozszerzenia plików.

Wskazówka dla użytkowników systemu Windows 10 polega na tym, aby zawsze starać się, aby rozszerzenia plików były widoczne, co pozwoli łatwo zidentyfikować pliki bez martwienia się o aplikację potrzebną do ich otwarcia. W ten sposób pliki otworzą się bez problemów.

Jak mogę zmienić rozszerzenie pliku w systemie Windows 10?

Możesz zmienić rozszerzenie pliku, edytując ustawienia Eksploratora plików.

1. Otwórz Eksplorator plików.

2. Przejdź do ustawień „Widok”.

3. Usuń zaznaczenie pola „Ukryj rozszerzenia plików dla znanych typów”. Umożliwi to wyświetlenie rozszerzeń plików na liście.

4. Wybierz plik, którego nazwę chcesz zmienić.

5. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wpisz nową nazwę pliku, dodając żądane rozszerzenie. Pamiętaj, aby zachować ostrożność podczas zmiany rozszerzeń plików: jeśli zmienisz rozszerzenie, plik może przestać działać.

6. Kliknij przycisk „Zapisz”, a zobaczysz, że plik został zmieniony z wprowadzonym rozszerzeniem.

Jak zmienić nazwę pliku w systemie Windows 10?

Możesz zmienić nazwę pliku w systemie Windows 10 na dwa sposoby:

1. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję „Zmień nazwę”. Wpisz nową nazwę pliku i naciśnij klawisz Enter, aby zapisać zmiany.

2. Wybierz plik, kliknij przycisk „Start”, wybierz opcję „Zmień nazwę”. Wpisz nową nazwę pliku i naciśnij klawisz Enter, aby zapisać zmiany.

Jak mogę grupowo zmieniać nazwy plików w systemie Windows 10?

Aby zmienić nazwę ogromnej liczby plików w systemie Windows 10, możesz użyć narzędzia wiersza poleceń, takiego jak polecenie Ren.

Otwórz wiersz polecenia systemu Windows, klikając Start > Uruchom i wpisując „cmd” w polu wyszukiwania.

W wierszu polecenia wprowadź polecenie „ren”, a następnie ścieżkę do katalogu, w którym znajdują się pliki, które chcesz zmienić. Następnie wprowadź bieżącą nazwę każdego pliku, a następnie nazwę, którą chcesz zastąpić pliki. Na przykład, jeśli chcesz zmienić nazwę wszystkich plików w katalogu na „NewName”, możesz wprowadzić polecenie:

ren c:\ścieżka\plik1.ext NowaNazwa.ext

Aby zmienić nazwę wszystkich plików w katalogu, użyj polecenia „ren”, po którym następuje gwiazdka

. Na przykład, jeśli chcesz zmienić nazwę wszystkich plików w folderze na „NewName”, wprowadź polecenie:

ren c:\ścieżka\* NowaNazwa.roz

Jak zmienić nazwę plików zbiorczych w systemie Windows 10?

Aby zbiorczo zmienić nazwy plików w systemie Windows 10, możesz użyć narzędzia wielokrotnej zmiany nazw, które jest dołączone do systemu Windows. To narzędzie pozwala szybko i skutecznie wybrać wiele plików oraz zmienić ich nazwy.

Aby użyć tego narzędzia, musisz najpierw wybrać swoje pliki. Następnie możesz przejść do narzędzia z Eksploratora Windows. Lub możesz nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl + Shift + R, aby go otworzyć.

Na koniec wybierz opcję Zmień nazwę plików w górnej części okna, aby wyświetlić okno dialogowe Wielokrotna zmiana nazwy. Tutaj możesz wprowadzić nową wybraną nazwę pliku dla wszystkich wybranych plików. Następnie wystarczy nacisnąć przycisk Zmień nazwę, aby zakończyć proces.