Jak zsumować kolumnę w programie Microsoft Excel.

Dodawanie jest jedną z najczęściej używanych funkcji matematycznych, nic więc dziwnego, że każdy użytkownik Excela dość często wykonuje te obliczenia. Jeśli zastanawiasz się, jak wygodnie i wydajnie dodawać wartości w programie Microsoft Excel, jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc.

W tym przewodniku przedstawimy kilka sposobów dodawania całej kolumny w programie Excel. Ponadto wyjaśnimy, jakich skrótów używać do sumowania wartości, i odpowiemy na niektóre z najczęstszych pytań dotyczących różnych funkcji w programie Excel.

Jak zsumować kolumnę w programie Microsoft Excel

Jak zsumować kolumnę w programie Microsoft Excel

Istnieje kilka metod dodawania wartości w programie Microsoft Excel. Pierwszym z nich jest użycie funkcji „=sum” – oto jak to zrobić:

 • Utwórz swoją tabelę w Excelu.
 • Pod kolumną zawierającą wartości, które chcesz zsumować, kliknij jedną z pustych komórek.
 • Wpisz = suma (wartości). Wybierz wartości, które chcesz zsumować, klikając jedną z komórek i przeciągając rogi niebieskiej ramki, która pojawia się wokół komórki.
 • Naciśnij klawisz „Wprowadź”.
 • Innym sposobem sumowania wartości w programie Excel jest użycie funkcji Autosumowanie:

  Jak zsumować kolumnę w programie Microsoft Excel
 • Utwórz swoją tabelę w Excelu.
 • Pod kolumną zawierającą wartości, które chcesz zsumować, kliknij jedną z pustych komórek.
 • Przejdź do zakładki „Strona główna”.
 • Wybierz „Autosumowanie” z sekcji „Edycja”. Upewnij się, że komórki, które chcesz zsumować, są podświetlone.
 • Naciśnij klawisz „Wprowadź”.
 • Czasami może być konieczne zsumowanie tylko określonych komórek, a nie wszystkich. Aby to zrobić, wykonaj poniższe czynności:

 • Utwórz tabelę w programie Excel, a następnie kliknij dowolną komórkę zawierającą dane.
 • Przejdź do zakładki „Dane” i kliknij ikonę lejka („Filtr”).
 • Obok nagłówków kolumn powinny pojawić się strzałki. Kliknij je, aby wybrać sposób filtrowania danych.
 • Zaznacz pola wyboru obok filtrów, które chcesz zastosować, a następnie kliknij „OK”.
 • Pod kolumną zawierającą wartości, które chcesz zsumować, kliknij jedną z pustych komórek.
 • Zaznacz zakres wartości, które chcesz dodać.
 • Przejdź do zakładki „Strona główna” i kliknij „Automatyczne sumowanie”.
 • Jak zsumować kolumnę w programie Microsoft Excel

  Jeśli chcesz zsumować wszystkie wartości w kolumnie w programie Excel, możesz to zrobić szybko, korzystając z funkcji Autosumowanie. Wykonaj poniższe kroki:

  Jak zsumować kolumnę w programie Microsoft Excel
 • Utwórz swoją tabelę w Excelu.
 • Pod kolumną zawierającą wartości, które chcesz zsumować, kliknij jedną z pustych komórek.
 • Przejdź do zakładki „Strona główna”.
 • Wybierz „Autosumowanie” z sekcji „Edycja”.
 • Naciśnij klawisz „Wprowadź”.
 • Jak zsumować kolumnę sumy w programie Excel

  Jeśli musisz zsumować kolumny w programie Excel, możesz przekonwertować dane arkusza kalkulacyjnego na tabelę programu Excel. Oto jak to zrobić:

 • Wprowadź swoje dane do programu Microsoft Excel.
 • Zaznacz zakres komórek, które chcesz zsumować, klikając jedną z komórek i przeciągając róg niebieskiej ramki, która pojawia się wokół komórki.
 • Naciśnij jednocześnie przyciski „Ctrl” i „T” na klawiaturze.
 • Przejdź do zakładki „Projekt”.
 • Zaznacz pole wyboru obok „Suma wierszy”.
 • Pod tabelą danych powinien pojawić się nowy wiersz. Wybierz komórkę w nowym wierszu i kliknij strzałkę obok niej.
 • Z rozwijanego menu wybierz „Suma”. Opcjonalnie możesz wybrać inne funkcje spośród sugerowanych do zliczania średniej, odchylenia standardowego i innych.
 • Jak zsumować całą kolumnę w programie Excel

  Sumowanie wszystkich wartości w kolumnie w programie Microsoft Excel jest proste — nie trzeba dodawać ich ręcznie. Zamiast tego postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

  Jak zsumować kolumnę w programie Microsoft Excel
 • Utwórz swoją tabelę w Excelu.
 • Pod kolumną zawierającą wartości, które chcesz zsumować, kliknij jedną z pustych komórek.
 • Przejdź do zakładki „Strona główna”.
 • Wybierz „Autosumowanie” z sekcji „Edycja”.
 • Naciśnij klawisz „Wprowadź”.
 • Jak podsumować kolumnę w programie Excel jednym kliknięciem

  Jeśli korzystanie z funkcji „=sum” lub „AutoSum” wydaje się zbyt czasochłonne (a może tak być, jeśli masz wiele kolumn do zsumowania), możesz dodać wartości w Excelu jednym kliknięciem. Oto jak to zrobić:

 • Kliknij literę nad kolumną, którą chcesz dodać.
 • Zaznacz „SUMA” na pasku stanu programu Excel znajdującym się u dołu ekranu. Dodatkowo zobaczysz wartość średnią i liczbę.
 • Uwaga: Nie możesz skopiować sumy za pomocą tej metody.

  Często Zadawane Pytania

  Przeczytaj tę sekcję, aby dowiedzieć się więcej o funkcjach sumujących w programie Microsoft Excel.

  Jak zsumować kolumnę w programie Microsoft Excel

  Jaki jest cel sumy w programie Microsoft Excel?

  Funkcja Suma w programie Microsoft Excel umożliwia automatyczne dodawanie wartości zamiast ręcznego. Oszczędza to czas i pomaga uniknąć błędów ludzkich podczas liczenia. Różne typy funkcji sumujących w programie Excel lepiej sprawdzają się w różnych sytuacjach.

  Na przykład, podczas gdy „AutoSum” sumuje wszystkie wartości w kolumnie, ręczna funkcja „=sum” pozwala wybrać określone wartości. Jeśli nie musisz dodawać wartości sumy do tabeli, ale chcesz tylko sprawdzić sumę, możesz zaznaczyć komórki i wyświetlić sumę na pasku stanu programu Excel u dołu ekranu.

  Jak zsumować nazwę kolumny w programie Microsoft Excel?

  Istnieją dwa sposoby podsumowania całej kolumny poprzez kliknięcie jej nagłówka. Pierwsza metoda to funkcja „AutoSum” – kliknij pustą komórkę pod kolumną, a następnie kliknij nazwę kolumny, aby zaznaczyć wszystkie wartości. Przejdź do zakładki „Strona główna” i kliknij „Automatyczne sumowanie”.

  Jak zsumować kolumnę w programie Microsoft Excel

  Drugim sposobem jest przekonwertowanie danych z arkusza kalkulacyjnego na tabelę programu Excel. Zaznacz zakres komórek, które chcesz zsumować, klikając nagłówek kolumny. Naciśnij jednocześnie przyciski „Ctrl” i „T” na klawiaturze. Przejdź do zakładki „Projekt” i zaznacz pole wyboru obok „Suma wierszy” – pod tabelą danych powinna pojawić się nowa linia.

  Wybierz komórkę w nowym wierszu i kliknij strzałkę obok niej. Z rozwijanego menu wybierz „Suma”. Opcjonalnie możesz wybrać inne funkcje spośród sugerowanych do zliczania średniej, odchylenia standardowego i innych.

  Jak dodać sumę w programie Microsoft Excel?

  Sumę możesz dodać w programie Microsoft Excel na różne sposoby, w zależności od tego, czy chcesz dodać wszystkie wartości, czy tylko wybrane. Aby ręcznie zsumować wartości, wpisz „= suma (wartości)” w jednej z pustych komórek.

  Następnie wybierz wartości, klikając jedną z nich i przeciągając róg niebieskiej ramki wokół komórki. Opcjonalnie możesz wybrać tylko określone wartości, przytrzymując klawisz „Ctrl” i klikając je lewym przyciskiem myszy. Aby automatycznie dodać wszystkie wartości w kolumnie, zaznacz je, a następnie przejdź do karty „Strona główna” i kliknij „Autosumowanie”.

  Jak zsumować kolumnę w programie Microsoft Excel

  Jaka jest formuła dla programu Microsoft Excel?

  Formuły w programie Microsoft Excel zostały zaprojektowane tak, aby pomóc w wykonywaniu niezbędnych obliczeń w bardziej wydajny sposób w porównaniu z obliczeniami ręcznymi, które są obarczone błędami ludzkimi. Wszystkie formuły w Excelu zaczynają się od znaku „=”.

  Należy wpisać nazwę funkcji i podać w nawiasach wartości do obliczeń. Możesz wybrać wszystkie wartości w kolumnie lub wybrać je ręcznie, przytrzymując klawisz „Ctrl” i klikając komórki lewym przyciskiem myszy. Poza prostymi formułami zawierającymi tylko jedną operację typu „=sum”, Excel umożliwia stosowanie złożonych formuł do bardziej zaawansowanych obliczeń obejmujących kilka operacji.

  Na przykład zamiast obliczać średnią, sumę i odległość do średniej w celu znalezienia odchylenia standardowego, możesz po prostu wpisać „=STDEV” w jednej z komórek w Excelu.

  Jak zsumować kolumnę w programie Microsoft Excel

  Jaki jest skrót do podsumowania kolumny w programie Excel?

  Niektórzy wolą używać skrótów klawiaturowych dla czystej wygody. Jeśli jesteś jednym z nich, możesz dodawać wartości w Excelu za pomocą klawiszy „Alt” i „=”. Kliknij pustą komórkę pod kolumną, którą chcesz zsumować. Następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz „Alt” i naciśnij klawisz „=”. Naciśnij „Enter” – wszystkie wartości w kolumnie powinny się sumować.

  Wybierz najłatwiejszy sposób

  Teraz, gdy znasz już wszystkie sposoby sumowania wartości w programie Microsoft Excel, obliczenia powinny stać się mniej czasochłonne. Pamiętaj, że jeśli chcesz wstawić sumę wartości do złożonej formuły, niekoniecznie musisz ją obliczać w osobnej komórce. Zamiast tego możesz sprawdzić sumę, średnią i liczbę wartości całej kolumny na pasku stanu programu Excel u dołu ekranu.

  Który sposób obliczania sumy w programie Microsoft Excel jest dla Ciebie najwygodniejszy? Podziel się swoimi opiniami w sekcji komentarzy poniżej.