Microsoft, Fondazione CRT i OGR Torino uruchamiają akcelerator Impact Deal.

Fundacja CRT I OGR Turyn z Microsoftu oni rzucają Umowa wpływupierwszy program akceleracyjny z udziałem europejskich firm o wpływie społecznym i środowiskowym.

Na stronie impactdeal.eu dostępne jest już pierwsze zaproszenie do składania projektów dotyczących wpływu na przedsięwzięcia i zakończy się 3 kwietnia 2022.

Projekt realizowany we współpracy z TOP-IX, Centrum nauki o danych dla dobra społecznego aktywny w OGR, Centrum wpływu, Ashoka I Firma Odwołująca się do Danych rozwinie się w OGR Tech, centrum innowacji i badań stosowanych OGR Turyn.

Microsoft, Fondazione CRT i OGR Torino uruchamiają akcelerator Impact Deal

Impact Deal ma na celu stymulowanie, poprzez zastosowanie nauka o danychthe rozwój działalności przedsiębiorczej z celami społecznymi i środowiskowymi. Wybrane startupy, dzięki synergii z partnerami zarówno ze świata korporacji, jak i administracji publicznej – m.in Sello bank, Fundacja Snama I Miasto Turyn – uzyska dostęp do ścieżek szkoleniowych i mentoringowych, zasobów i danych – otwartych i zastrzeżonych –

„Wsparcie Fundacji CRT dla przedsiębiorczości społecznej i ruchu Data for Good znajduje swoją dalszą i naturalną ewolucję w nowym konkretnym programie akceleracyjnym, który powstaje we współpracy z Microsoftem” – deklaruje Massimo Lapucci, Sekretarz Generalny Fundacji CRT I CEO OGR Turyn. „Dane zostaną wykorzystane do tworzenia wartości społecznej w służbie społeczności poprzez nowe modele współpracy i silne wsparcie dla innowacji, mających na celu poprawę jakości życia ludzi. Sprzyjać to będzie również zmniejszaniu rosnących nierówności i dążeniu do nowej zrównoważonej równowagi w odniesieniu do środowiska i bardziej świadomego korzystania z zasobów naturalnych planety”.

Microsoft, Fondazione CRT i OGR Torino uruchamiają akcelerator Impact Deal

Impact Deal jest rozwijany w dwóch fazach

W ramach zaproszenia do składania wniosków zostaną wybrane przedsiębiorstwa europejskie, które będą mogły uzyskać dostęp do programu akceleracji hybrydowej, stacjonarnego i internetowego, podzielonego na dwie fazy.

Tam pierwsza fazatrwający ok dwa miesiącepoprzez ukierunkowaną ścieżkę chce dostarczać specyficzne umiejętności w Data Science, sztucznej inteligencji i przedsiębiorczości.

Microsoft, Fondazione CRT i OGR Torino uruchamiają akcelerator Impact Deal

Na druga faza, o czasie trwania około 3 miesięcypodzbiór firm uzyska dostęp, a nacisk zostanie położony naprzyspieszenie biznesu przez opracowywanie rzeczywistych projektów i rozwiązań włączone przez dane, dzięki mentoringowi i strategicznej współpracy. Druga faza zakończy się a Dzień demonstracyjny w którym przyspieszone firmy pokażą swoje postępy potencjalnym inwestorom ze szczególnym powołaniem do inwestowania w wpływ.

Bez wątpienia istotnym elementem programu będzie zmieniona nazwa grupy firm i organizacji, podmiotów publicznych i prywatnych Data Club, który umożliwi akcelerację biznesów poprzez wniesienie w posagu swoich zbiorów danych z perspektywy współpracy oraz w celu generowania wpływu społecznego i środowiskowego. Początkowy trzon Data Clubu tworzą: Sello bank, Fundacja Snama I Miasto Turyn.

Microsoft, Fondazione CRT i OGR Torino uruchamiają akcelerator Impact Deal

„Razem z OGR Torino i Fondazione CRT szukamy innowatorów, którzy przy wsparciu technologii cyfrowej mogą wywrzeć pozytywny wpływ we Włoszech, Europie i na świecie oraz popchnąć akcelerator zrównoważonych zmian. Teraz dla wszystkich jest jasne, w jaki sposób inteligentne wykorzystanie danych może być prawdziwym motorem rozwoju i konkurencyjności, zdolnym do uwolnienia potencjału organizacji każdej wielkości i z różnych sektorów. Innowacje technologiczne, przede wszystkim chmura i sztuczna inteligencja, pozwalają nam teraz identyfikować dane i spostrzeżenia oraz przekształcać je w wartościowe informacje, nie tylko w celu zwiększenia działalności firmy, ale także w celu przyczynienia się do bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i poprawy jakość życia” – skomentował Matteo Mille, dyrektor ds. marketingu i operacji w firmie Microsoft we Włoszech.