Microsoft inwestuje 1,5 miliarda dolarów w transformację cyfrową we Włoszech.

Microsoft ogłasza plan inwestycyjny o wartości 1,5 miliarda dolarów w celu przyspieszenia transformacji cyfrowej we Włoszech. W ciągu najbliższych pięciu lat plan przewiduje istotne zaangażowanie Microsoft w zakresie oferty usług w chmurze, tworzenia cyfrowych programów szkoleniowych, otwarcia Data Center Region w Mediolanie i wielu innych.

Microsoft inwestuje w ponowne uruchomienie cyfrowych Włoch

Microsoftu przedstawił pięcioletni plan inwestycyjny dla Włoch o wartości 1,5 miliarda dolarów, potwierdzając swoje zaangażowanie we wspieranie innowacyjności i rozwoju kraju. Z tej okazji ogłosił również zamiar uruchomienia pierwszego Microsoft Data Center Region we Włoszech, w Mediolanie.

Microsoft inwestuje 1,5 miliarda dolarów w transformację cyfrową we Włoszech

Poprzez kapitalizację i rozszerzenie rozpoczętego w 2018 roku projektu ekosystemu „Ambizione Italia”, nowy plan inwestycyjny „Ambition Włochy #DigitalRestart” stworzy nowe możliwości rozwoju ludzi i organizacji oraz wesprze rozwój gospodarczy. Microsoft umożliwi firmom dostęp do lokalnych usług Cloud, także dzięki odnowionej Współpraca z Poste Italiane. Będzie również oferować cyfrowe programy szkoleniowe i wsparcie inteligentnej pracy, pomoże firmom w fazie ponownego uruchomienia, oferując im dostęp do laboratoriów „AI Hub” i programów zaprojektowanych specjalnie dla MŚP. Będzie również wspierać kraj, uruchamiając m.in Sojusz na rzecz zrównoważonego rozwoju stworzenie ekosystemu otwartej innowacji w kwestiach ekologicznych.

Ogłoszenie potwierdza zaangażowanie firmy Microsoft we Włoszech, z ponad 35-letnią historią w kraju i siecią ponad 10 000 partnerów i 350 000 profesjonalistów. Plan stanowi ważny krok w kierunku dostarczania usług w chmurze klasy korporacyjnej na skalę globalną Microsoft Azure dostępny w ponad 140 krajach.

Microsoft inwestuje 1,5 miliarda dolarów w transformację cyfrową we Włoszech

Duży krok dla włoskiej innowacji cyfrowej

„Z dumą ogłaszam nasz plan inwestycyjny dla Włoch o wartości 1,5 miliarda dolarów. Ten plan pomoże profesjonalistom wprowadzać innowacje i rozwijać działalność, odkrywać nowe możliwości biznesowe i stawiać czoła niektórym z największych wyzwań w kraju. Oferując jednocześnie maksymalne gwarancje bezpieczeństwa i zgodności. Naszą misją jest pomaganie Włochom i organizacjom w wykorzystaniu ich potencjału” – powiedział Jean-Philippe Courtois, wiceprezes wykonawczy i prezes Microsoft Global Sales, Marketing and Operations.

„Włochy po raz kolejny potwierdzają, że są korzystnym biegunem przyciągania inwestycji, innowacji i rozwoju. Projekt Microsoftu podejmuje wyzwania cyfrowej innowacji i „zielonego” rozwoju, priorytetowych celów naszego działania na rzecz ożywienia gospodarki kraju. Absolutnie ważne jest również nowe Sojusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, który Microsoft zamierza ustanowić w tym obszarze. Pomoże wesprzeć krajowy Zielony Nowy Ład, wspierając rozwój zrównoważonego ekosystemu innowacji” – skomentował Giuseppe Conte, Prezes Rady Ministrów.

Microsoft inwestuje 1,5 miliarda dolarów w transformację cyfrową we Włoszech

„Musimy skierować kraj na transformację cyfrową i technologiczną poprzez trzy wyzwania, które dotyczą cyfryzacji, innowacji oraz etycznego i zrównoważonego rozwoju.”, komentuje minister innowacji technologicznych i cyfryzacji Paola Pisano. „Technologie związane ze sztuczną inteligencją to prawdziwa rewolucja, którą mamy w zasięgu ręki i w której jako kraj nie tylko nie możemy pozostawać w tyle, ale mamy obowiązek inwestować i odgrywać wiodącą rolę”.

Strategiczne partnerstwo z Poste Italiane i nowym regionem centrów danych we Włoszech

Aby dalej wspierać wdrażanie technologii chmurowych, Poste Italiane i Microsoft odnawiają współpracę promowanie innowacyjności wśród deweloperów, startupów, dużych firm i administracji publicznej. Obie firmy uruchomią wspólny plan opracowania nowego zestawu usług w chmurze. Celem jest zaspokojenie pojawiających się potrzeb cyfrowych włoskich firm i sektora publicznego. Wśród projektów znajdziemy kompetencje cyfrowe dla samych pracowników Poste Italiane oraz wspólną inicjatywę na rzecz szkoleń w kraju. Wykorzystując technologie Microsoft, Poste Italiane przyspieszy również proces transformacji cyfrowej, aby wesprzeć swój zrównoważony rozwój.

Microsoft inwestuje 1,5 miliarda dolarów w transformację cyfrową we Włoszech

Region centrum danych w Mediolanie

Nowy region Data Center w Mediolanie umożliwi firmom każdej wielkości i sektora dostęp do lokalnych usług chmurowych na poziomie przedsiębiorstwa. Wśród usług, które wymieniamy Microsoft Azure, Microsoft365, Dynamics 365 i Power Platform.

Setki klientów i partnerów we Włoszech już korzystają z usług Microsoft Cloud, aby wspierać swoją cyfrową transformację. Według badań przeprowadzonych przez Politechnika w Mediolanie Szkoła Zarządzania we współpracy z Microsoft Italy, utworzenie Regionu Data Center tej wielkości w naszym kraju może wygenerować ponad 10 000 miejsc pracy I około 9 miliardów dolarów bezpośrednich i pośrednich powiązanych działań do końca 2024 roku. Biorąc pod uwagę budowę centrum danych, a także korzyści ekosystemu biznesowego i technologicznego, które dodatkowo umożliwia Region Data Center.

Microsoft jest właścicielem ponad 90 certyfikatów i inwestuj co roku miliard dolarów na cyberbezpieczeństwo do ochrony usług w chmurze na każdym poziomie. Nowy region włoskich centrów danych dodatkowo pomoże firmom zachować zgodność z ogólnym rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych (RODO). Pozwoli to również firmom na przechowywanie danych we Włoszech.

Microsoft inwestuje 1,5 miliarda dolarów w transformację cyfrową we Włoszech

Programy szkoleniowe poprawiające możliwości zatrudnienia

Ambition Włochy #DigitalRestart” zapewnia również ważny nacisk na szkolenie ok 1,5 miliona ludzi wśród studentów, specjalistów i bezrobotnych w ciągu najbliższych trzech lat. Ten plan opiera się na zobowiązaniu firmy Microsoft we Włoszech w ciągu ostatniego roku do przeszkolenia ponad pół miliona ludzi na temat umiejętności cyfrowych. Programy szkoleniowe będą miały wpływ Microsoft Dowiedz się i Platforma LinkedIna rozwijanie umiejętności cyfrowych wymaganych na rynku pracy.

Ponadto firma Microsoft we współpracy z Digital World Foundation jest zaangażowana w rozszerzanie działalności szkoleniowej w zakresie umiejętności cyfrowych i sztucznej inteligencji dla szkół wszystkich poziomów. Będzie również nadal oferować inicjatywy szkoleniowe i określone działania certyfikacyjne za pośrednictwem Program Akademii Partnerskiejdzięki wsparciu ekosystemu Partnerów Microsoft.

Wspieraj firmy sztuczną inteligencją i inteligentnymi rozwiązaniami do pracy

Aby wesprzeć rozwój włoskich firm, Microsoft utworzy Rada doradcza Ambizione Italia #DigitalRestartwraz z prezesami wiodących na rynku firm. Rada będzie pracować nad określeniem krajowych priorytetów, dzieląc się swoją wiedzą, a także przyczyniając się do rozwoju nowych działań szkoleniowych. Ponadto, mając na celu promowanie produktywności i innowacyjności małych i średnich firm, Microsoft i wybrani partnerzy stworzą platformęSojusz na rzecz inteligentnej pracy. Uruchomione zostaną konkretne inicjatywy skierowane do małych i średnich firm, które dotrą do ok 500 000 MŚP i start-upów we Włoszech w ciągu najbliższych trzech lat, także dzięki sieci Partnerów Microsoft.

Microsoft inwestuje 1,5 miliarda dolarów w transformację cyfrową we Włoszech

Microsoft ogłosił również nowe stworzenie „Centrum sztucznej inteligencji“, empiryczne centra pomagające firmom w wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Sojusz na rzecz zrównoważonego rozwoju na rzecz zielonego wzrostu

Microsoft i lokalni gracze wkrótce uruchomią jeden Sojusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, w celu oferowania technologii pomagających organizacjom publicznym i prywatnym w tworzeniu nowych rozwiązań wspierających włoski zrównoważony rozwój. Inicjatywa ta przyczyni się do Nowy Zielony Ład w całym kraju, tworząc ekosystem otwartych innowacji, aby stawić czoła najpilniejszym wyzwaniom klimatycznym i środowiskowym, prowadząc Włochy ku zrównoważonej przyszłości.

Więcej informacji na temat planu inwestycyjnego można znaleźć w oficjalnym komunikacie prasowym.

Dzięki tej ważnej inwestycji Microsoft przyczyni się do rozwoju cyfrowego Włoch. Nie tylko dzięki centrum danych w Mediolanie i wykorzystaniu sztucznej inteligencji, ale także dzięki inicjatywom dla MŚP i włoskim studentom.

Microsoft inwestuje 1,5 miliarda dolarów w transformację cyfrową we Włoszech