Mateusz Mille został ponownie nominowany przez Microsoft Włochy Dyrektor ds. Marketingu i Operacji. W nowej roli będzie raportował bezpośrednio do Dyrektora Generalnego Sylwia Candiani. W zespole kierowniczym firmy Microsoft we Włoszech i we współpracy z zespołem ds. marketingu i operacji, Matteo Mille będzie odpowiedzialny za wkład w rozwój włoskiego oddziału, definiując biznes plany i strategie Celem wspierać proces transformacji cyfrowej włoskich klientów i partnerówprzyczyniając się w ten sposób doinnowacyjność cyfrowa całego kraju

Matteo Mille również wniesie swój wkład do krajowego planu Ambizione Italia #DigitalRestart wspieranie uruchomienia pierwszego centrum danych Microsoft Region Datacenter we Włoszech oraz różnych inicjatyw, w tym AI Hub, projektów z MŚP, Alliance for Sustainability oraz działań mających na celu szkolenie studentów i profesjonalistów w dziedzinie umiejętności cyfrowych wymaganych na świecie pracy i biznesu. Wreszcie wraz z zespołem przyczyni się do promocji inicjatyw pn Różnorodność i włączanie, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, aby zbudować bardziej integracyjne społeczeństwo.

Microsoft Włochy, Matteo Mille jest nowym dyrektorem ds. marketingu i operacji

Kariera Matteo Mille’a, od Telecom do Microsoft

Po ukończeniu Telekomunikacji na Uniwersytecie w Pawii, Matteo Mille uczestniczył w licznych szkoleniach dla kadry zarządzającej w tym Digital Business Strategy w MIT SLOAN School of Management. Przed Microsoftem pracował w takich firmach jak Italtel, Sun Microsystems, McKinsey czy Telecom Italia.

Matteo, który dołączył do Microsoftu w 2006 jako Server & Tools Director kierujący uruchomieniem Windows Server i SQL. W swojej karierze zawodowej może pochwalić się również 7-letnim doświadczeniem w Singapurze, gdzie pełnił funkcję m.in Partner Sales Development Lead dla regionu APAC (Azja i Pacyfik) również dla Microsoft, przyczynianie się do cyfrowej transformacji ekosystemu partnerskiego w 9 krajach Azji i Pacyfiku a także napędzanie biznesu Surface.

  Dokąd zmierzasz Microsoft?

„Jestem podekscytowany ponownym dołączeniem do włoskiej rodziny Microsoft, kierowaniem zespołem M&O i współpracą z zespołem kierowniczym, aby poprowadzić cyfrową transformację, której wymagają dzisiaj nasi klienci, nasi partnerzy i nasz kraj, aby stawić czoła tak trudnemu okresowi. pretendentem, doprowadzając Włochy do poziomu, na jaki zasługują, również dzięki technologii cyfrowej. Doświadczenia zdobyte we Włoszech, Europie i Azji dały mi możliwość kierowania wielokulturowymi zespołami, tworzenia strategii marketingowych, budowania nowych kanałów sprzedaży, osiągania znacznego wzrostu biznesu i przekształcania różnych ekosystemów partnerskich. Udostępnię swoją wiedzę, aby przyczynić się do ożywienia naszego wspaniałego kraju” skomentował Matteo Mille.