czy kiedykolwiek byłeś w drodze do nieznanego miejsca, polegając wyłącznie na mapach google swojego telefonu jako przewodniku po drogach, ale aplikacja odmawia wydawania instrukcji głosowych? chcesz jak najszybciej rozwiązać problem, ponieważ oderwanie wzroku od drogi w celu uzyskania wskazówek na ekranie jest niebezpieczne. ty też nie chcesz się zgubić. w tym poście przeprowadzimy cię przez dziesięć różnych sposobów przywrócenia działania nawigacji głosowej w mapach google.

istnieje wiele czynników, które mogą spowodować, że nawigacja głosowa w mapach google nie będzie działać, i wiele sposobów rozwiązania problemu. jeśli używasz urządzenia z androidem lub iphone’a, jedna z porad dotyczących rozwiązywania problemów powinna pomóc w przywróceniu map google do normalnego działania. przejdźmy od razu do tego.

1. sprawdź głośność i profil dźwiękowy

jeśli zauważysz, że aplikacja mapy google nie podaje wskazówek głosowych tak, jak zwykle, powinieneś sprawdzić i potwierdzić, że głośność telefonu nie jest wyciszona.

dla android

dotknij przycisku zwiększania głośności z boku urządzenia, aby zwiększyć głośność (najlepiej do najwyższego poziomu) i sprawdź, czy nawigacja głosowa w mapach google działa teraz. możesz też przejść do opcji ustawienia> dźwięk. następnie sprawdź, czy głośność multimediów nie jest na najniższym poziomie (lub zerowym). jeśli telefon jest w trybie cichym, spróbuj go wyłączyć lub przełącz na inny profil dźwiękowy.

dla iphone

jeśli głośność twojego iphone’a jest na najniższym poziomie, możesz mieć problemy z używaniem nawigacji głosowej w mapach google. stuknij przycisk zwiększania głośności, aby zwiększyć głośność swojego iphone’a. powinieneś teraz usłyszeć, jak mapy google prowadzą cię głosowo podczas nawigacji. możesz też otworzyć centrum sterowania iphone’a, przesuwając palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu i podnosząc pasek głośności.

jeśli podniesienie głośności telefonu nie działa, spróbuj zwiększyć głośność (za pomocą przycisków głośności), gdy tylko włączy się nawigacja głosowa w mapach google. dzieje się tak, ponieważ niektórzy użytkownicy iphone’a zgłosili, że nawigacja głosowa w mapach google ma regulację głośności, która jest niezależna od ogólnej głośności dzwonka iphone’a.

być może twój iphone jest ustawiony na głośność 80%, ale nawigacja głosowa w mapach google ma głośność 0%. ponownie naciśnij natychmiast przycisk zwiększania głośności na urządzeniu, aby zwiększyć głośność nawigacji, gdy mapy google rozpoczną nawigację.

2. wyłącz wyciszenie nawigacji głosowej

chociaż nawigacja głosowa jest zawsze domyślnie włączona w aplikacji mapy google, być może została przez przypadek wyłączona. oto jak sprawdzić i wyłączyć wyciszenie nawigacji głosowej w mapach google.

dla android

krok 1: na stronie nawigacji po mapie dotknij ikony głośnika.

krok 2: stuknij ikonę trzeciego głośnika (jak pokazano na poniższym obrazku), aby wyłączyć wyciszenie nawigacji głosowej.

dla iphone

możesz zrobić to samo dla iphone’a. stuknij ikonę głośnika i upewnij się, że nawigacja głosowa jest ustawiona na unmuted.

możesz też wyłączyć wyciszenie nawigacji głosowej w mapach google na iphone’ach w menu ustawień aplikacji. po prostu wykonaj poniższe czynności.

krok 1: na stronie głównej / pulpicie nawigacyjnym map google dotknij zdjęcia konta w prawym górnym rogu.

krok 2: wybierz opcję ustawienia.

krok 3: kliknij nawigacja.

krok 4: w sekcji stan wyciszenia kliknij wyłączono wyciszenie.

teraz nawigacja głosowa w mapach powinna działać.

3. dostosuj głośność wskazówek

niektórzy użytkownicy map google, u których wystąpił ten sam problem, mogli ponownie uruchomić nawigację głosową aplikacji, dostosowując ustawienia głośności wskazówek z normalnego do głośniej. oto jak się do tego zabrać.

dla android

uruchom aplikację mapy google, dotknij ikony menu i przejdź do opcji ustawienia> ustawienia nawigacji> zmień głośność nawigacji na głośniejszą.

dla iphone

uruchom mapy google, dotknij zdjęcia konta i przejdź do ustawienia> nawigacja. w sekcji głośność nawigacji dotknij głośniej, aby zmienić ustawienia głośności. teraz wróć do nawigacji w mapach i sprawdź, czy głos działa.

4. włącz odtwarzanie głosu przez bluetooth

podłączenie telefonu do urządzenia bluetooth (na przykład słuchawek bezprzewodowych lub odbiornika samochodowego / systemu stereo bluetooth) może spowodować zakłócenia w funkcjonowaniu nawigacji głosowej map google. jeśli mapy google nie są skonfigurowane do odtwarzania głosu po podłączeniu do akcesorium bluetooth, nawigacja głosowa nie będzie działać na twoim telefonie.

oto jak sprawdzić (i włączyć) funkcję „odtwarzaj głos przez bluetooth” w mapach google.

dla android

krok 1: uruchom mapy google i dotknij ikony menu hamburgera.

krok 2: wybierz opcję ustawienia.

krok 3: wybierz ustawienia nawigacji.

krok 4: jeśli jest wyłączona, włącz opcję „odtwarzaj głos przez bluetooth”.

dodatkowo możesz również włączyć opcję „odtwarzaj głos podczas rozmów telefonicznych”, aby nawigacja głosowa była odtwarzana jednocześnie podczas wykonywania połączenia telefonicznego.

dla iphone

krok 1: na stronie głównej / pulpicie nawigacyjnym map google dotknij zdjęcia konta w prawym górnym rogu.

krok 2: wybierz opcję ustawienia.

krok 3: kliknij nawigacja.

krok 4: upewnij się, że opcja „odtwarzaj głos przez bluetooth” jest włączona i włączona.

jeśli twój samochodowy system rozrywki może wykonywać i odbierać połączenia telefoniczne tylko przez bluetooth, możesz również włączyć opcję „odtwarzaj jako połączenie telefoniczne bluetooth”.

nawigacja głosowa w mapach google udawałaby rozmowę telefoniczną, dzięki czemu można było słuchać wskazówek dojazdu przez głośnik samochodu z bluetooth.

5. wyłącz bluetooth urządzenia

w przypadku, gdy telefon nie może nawiązać prawidłowego połączenia z urządzeniem bluetooth lub samochodowym systemem stereo, funkcja nawigacji głosowej w mapach google nie będzie działać. pomocne może być wyłączenie funkcji bluetooth w urządzeniu i ponowne nawiązanie połączenia. jeśli nawigacja głosowa nadal nie działa przez bluetooth, najprawdopodobniej urządzenie (a) bluetooth jest wadliwe.

wyłącz bluetooth w telefonie i użyj głośnika telefonu lub przewodowego zestawu słuchawkowego, aby słuchać nawigacji głosowej w mapach google.

wyłącz bluetooth (android)

wyłącz bluetooth (iphone)

6. (wymuś) zamknij google maps

jeśli nawigacja głosowa w mapach google nadal nie działa po wprowadzeniu wszystkich powyższych zmian i konfiguracji, zamknij aplikację i otwórz ją ponownie. spowoduje to odświeżenie aplikacji i powinno ponownie uruchomić nawigację głosową.

dla iphone

jeśli używasz iphone’a z fizycznym przyciskiem home (iphone 8 plus i starszy), dotknij dwukrotnie przycisku home i przesuń w górę mapy google, aby go zamknąć. w przypadku iphone’a x i nowszych modeli iphone’a, po prostu przesuń przycisk home w górę od dołu ekranu i przesuń w górę aplikację mapy google, aby ją zamknąć.

uruchom aplikację ponownie i sprawdź, czy nawigacja głosowa działa.

dla android

użytkownicy androida mogą odświeżyć mapy google, po prostu zamykając lub wymuszając zatrzymanie aplikacji.

oto jak wymusić zatrzymanie aplikacji mapy google na androida.

krok 1: uruchom menu ustawienia.

krok 2: wybierz „aplikacje i powiadomienia”.

krok 3: kliknij informacje o aplikacji.

krok 4: znajdź mapy i stuknij je.

krok 5: na stronie informacji o aplikacji dotknij ikony wymuś zatrzymanie.

krok 6: na wyskakującej karcie kliknij ok, aby kontynuować.

teraz dotknij otwórz, aby uruchomić aplikację mapy i sprawdzić, czy nawigacja głosowa działa teraz tak, jak powinna.

7. wyczyść pamięć podręczną aplikacji

wyczyszczenie pamięci podręcznej map google może pomóc w rozwiązaniu problemu, który powoduje, że nawigacja głosowa nie działa. oto jak wyczyścić pamięć podręczną aplikacji mapy google na androida.

uruchom menu ustawienia telefonu i przejdź do aplikacje i powiadomienia> informacje o aplikacji> mapy> pamięć i pamięć podręczna. teraz dotknij opcji wyczyść pamięć podręczną, aby wyczyścić pamięć podręczną map google. spokojnie, to nie usunie danych z map google.

uruchom ponownie aplikację i sprawdź, czy nawigacja głosowa działa.

8. zaktualizuj mapy google

chcesz się upewnić, że korzystasz z najnowszej wersji aplikacji mapy google na swoim urządzeniu. otwórz sklep z aplikacjami na swoim urządzeniu i przejdź na stronę aplikacji mapy google. jeśli na stronie znajduje się przycisk aktualizuj, oznacza to, że używasz starej (lub może nieaktualnej) wersji map google. stuknij przycisk aktualizacji, aby zainstalować najnowszą wersję na swoim urządzeniu.

9. zaktualizuj system operacyjny urządzenia

nawigacja głosowa w mapach google nie działa na twoim urządzeniu? możliwe, że twój telefon ma przestarzały system operacyjny, który nie obsługuje już niektórych funkcji map google (takich jak nawigacja głosowa).

zaktualizuj swój telefon do najnowszego dostępnego systemu operacyjnego i sprawdź, czy problem z niedziałającą nawigacją głosową w mapach google zostałby rozwiązany.

dla android

aby sprawdzić dostępność aktualizacji systemu w systemie android, wykonaj poniższe czynności.

krok 1: uruchom menu ustawienia androida.

krok 2: przewiń w dół i wybierz system.

krok 3: kliknij zaawansowane.

krok 4: wybierz aktualizacja systemu.

krok 5: dotknij opcji „sprawdź dostępność aktualizacji” i postępuj zgodnie z monitem, aby zaktualizować system operacyjny telefonu (jeśli istnieje).

dla iphone

krok 1: uruchom menu ustawienia.

krok 2: wybierz ogólne.

krok 3: wybierz aktualizacja oprogramowania.

twój iphone sprawdzi dostępne aktualizacje i zostanie wyświetlony monit o pobranie i zainstalowanie wszystkich dostępnych aktualizacji. w przeciwnym razie na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „oprogramowanie jest aktualne”.

jeśli twoje oprogramowanie jest aktualne, a nawigacja głosowa w mapach google nadal nie działa, przejdź do następnej (i ostatniej) opcji rozwiązywania problemów poniżej.

10. odinstaluj mapy google

kilku użytkowników androida i iphone’a, którzy napotkali ten sam problem w przeszłości, było w stanie go naprawić, odinstalowując aplikację mapy google ze swojego urządzenia i ponownie ją instalując.

jeśli wypróbowałeś wszystkie powyższe wskazówki i nic nie działało, odinstaluj aplikację z urządzenia i zainstaluj ją ponownie.

nawiguj bezpiecznie

funkcja nawigacji głosowej w mapach google umożliwia bezpieczną nawigację. jeśli aplikacja nagle przestała podawać instrukcje nawigacji głosowej, przynajmniej jedna z powyższych wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów pomoże ci to naprawić.