Przeciąganie i upuszczanie systemu Windows nie działa — kilka łatwych poprawek.

Łącza urządzeń

 • Okna 11
 • Okna 10
 • System Windows 7
 • Formularze systemu Windows
 • Brak urządzenia?

Czy masz problem z systemem Windows, który uniemożliwia przeciąganie i upuszczanie plików lub folderów? Możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać pliki i foldery, ale nie możesz ich już przeciągać i upuszczać. Niestety większość użytkowników systemu Windows napotkała ten problem przynajmniej raz. Ale istnieje wiele metod rozwiązania tego problemu.

Przeciąganie i upuszczanie systemu Windows nie działa — kilka łatwych poprawek

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak rozwiązać problem z niedziałającym przeciąganiem i upuszczaniem na komputerze z systemem Windows 11, 10 lub 7.

Windows 11 Przeciągnij i upuść nie działa

W systemie Windows 11 funkcja przeciągania i upuszczania ułatwia użytkownikom przenoszenie dowolnych plików lub folderów między lokalizacjami. Jednak narzędzie może nie zawsze działać, co utrudnia ręczne przenoszenie plików lub katalogów. Dobrą wiadomością jest to, że możesz szybko rozwiązać problem za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania w systemie Windows 11.

Przeciąganie i upuszczanie systemu Windows nie działa — kilka łatwych poprawek

Przed wypróbowaniem jednego z opisanych poniżej podejść należy najpierw sprawdzić kilka rzeczy. Upewnij się, że kable USB, porty lub koncentrator działają prawidłowo, sprawdź, czy urządzenie bezprzewodowe można zresetować i upewnij się, że mysz (urządzenie zewnętrzne) nie jest uszkodzona.

Użyj klawisza Esc i kliknij lewym przyciskiem myszy

 • Zlokalizuj plik lub folder, który chcesz przenieść, klikając go lewym przyciskiem myszy na pulpicie.
 • Naciśnij raz klawisz „Escape” na klawiaturze.
 • Zwolnij lewy przycisk myszy.
 • Funkcja przeciągania i upuszczania powinna teraz działać normalnie.
 • Użyj wiersza polecenia

 • Aby uruchomić okno poleceń „Uruchom”, naciśnij skrót „Win + X” na klawiaturze.
 • Wpisz „cmd” i naciśnij kombinację klawiszy skrótu „Ctrl + Shift + Enter” na klawiaturze, aby uruchomić „Wiersz polecenia” w trybie podwyższonym.
 • Wpisz następujące polecenie i naciśnij Enter: sfc / scannow
 • Cierpliwie czekaj na zakończenie procedury. Podczas skanowania wiersz polecenia wyszuka wszelkie usterki i natychmiast je rozwiąże.
 • Problem z przeciąganiem i upuszczaniem powinien zostać rozwiązany po ponownym uruchomieniu komputera.
 • Użyj Windows PowerShell

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy „Windows Powershell” w menu Start.
 • Uruchom następujące polecenie w oknie programu Windows PowerShell (administrator):
  DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
 • Poczekaj, aż procedura zostanie zakończona. Zostanie przeprowadzone skanowanie, które jednocześnie usunie wszelkie wadliwe pliki systemowe.
 • Wyjdź z programu PowerShell i uruchom ponownie komputer po zakończeniu. Przeciągnij i upuść powinno działać poprawnie.
 • Zmodyfikuj ustawienia konta użytkownika

 • Aby otworzyć „Uruchom”, naciśnij jednocześnie „klawisz Windows + R”.
 • Wpisz „useraccountcontrolsettings” w obszarze wyszukiwania w oknie poleceń „Uruchom” i naciśnij „Enter”. Zostanie wyświetlone okno „Ustawienia kontroli konta użytkownika”.
 • Ustaw pasek w „Kontroli konta użytkownika” na opcję „Powiadamiaj mnie tylko wtedy, gdy aplikacje próbują wprowadzić zmiany na moim komputerze (domyślnie)”.
 • Aby zapisać i wyjść z aplikacji, naciśnij „OK”.
 • Gdy pojawi się monit UAC, naciśnij „Tak”, aby zaakceptować modyfikacje.
 • Teraz wróć i sprawdź, czy funkcja przeciągania i upuszczania działa ponownie tak, jak powinna.
 • Windows 10 Przeciągnij i upuść nie działa

  Istnieje wiele podejść, które możesz wypróbować w systemie Windows 10, aby naprawić funkcję przeciągania i upuszczania. Poniżej znajdziesz cztery metody, które są zarówno łatwe, jak i skuteczne.

  Przeciąganie i upuszczanie systemu Windows nie działa — kilka łatwych poprawek

  Uruchom klawisz ESC

  Niedziałające przeciąganie i upuszczanie w systemie Windows 10 może być spowodowane wcześniejszą czynnością przeciągania i upuszczania, która została uwięziona w pamięci systemu Windows. Może to być wynikiem interfejsu z innym oprogramowaniem lub usługą. Najpierw powinieneś spróbować dezaktywować interfejs. Możesz to zrobić, naciskając klawisz „Esc” na klawiaturze po wybraniu pliku lub folderu, który chcesz przenieść.

  Czysty rozruch

  Drugim rozwiązaniem problemu jest wykonanie czystego rozruchu.

  Przeciąganie i upuszczanie systemu Windows nie działa — kilka łatwych poprawek
 • Uruchom okno dialogowe Uruchom, naciskając jednocześnie klawisze „Windows” i „R”.
 • Po prostu umieść „msconfig” w polu i kliknij „OK”, aby kontynuować.
 • W oknie Konfiguracja systemu wybierz zakładkę „Usługa”.
 • Wybierz „Ukryj wszystkie usługi Microsoft” i wybierz „Wyłącz wszystkie”.
 • Wybierz kartę Uruchamianie, a następnie kliknij „Otwórz Menedżera zadań”.
 • Wybierz element i kliknij „Wyłącz” w zakładce „Uruchamianie” okna „Menedżer zadań”.
 • Zamknij „Menedżera zadań”.
 • Kliknij „Zastosuj” i „OK” w oknie „Konfiguracja systemu”, aby kontynuować.
 • Następnie uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy problem z przeciąganiem i upuszczaniem w systemie Windows 10 został rozwiązany.
 • Wyłącz UACa

 • Naciśnij jednocześnie klawisze „Windows” i „R”, aby uruchomić okno dialogowe „Uruchom”.
 • Wpisz „regedit” i kliknij „OK”, aby kontynuować.
 • Przejdź do następującego folderu w oknie „Edytor rejestru”.
  HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem
 • Kliknij dwukrotnie opcję „EnableLUA”.
 • Konwertuj dane wartości na zero
 • Aby zastosować, zamknij „Edytor rejestru” i uruchom ponownie komputer. Następnie sprawdź, czy problem z przeciąganiem i upuszczaniem w systemie Windows 10 został rozwiązany.
 • Zmodyfikuj szerokość i wysokość przeciągnięcia

 • Ponownie otwórz Edytor rejestru.
 • Przejdź do następującego folderu po przejściu do okna rejestru.
  HKEY_CURRENT_USERPanel sterowania Pulpit
 • Otwórz folder na pulpicie.
 • Ustaw wysokie wartości wysokości i szerokości przeciągania w prawym okienku, klikając je dwukrotnie.
 • Kliknij OK.”
 • Aby sprawdzić, czy problem z przeciąganiem i upuszczaniem w systemie Windows 10 został rozwiązany, w tym momencie możesz ponownie uruchomić komputer.
 • Windows Forms Przeciągnij i upuść nie działa

  Pierwszym krokiem w każdej procedurze przeciągania i upuszczania jest przeciąganie. Metoda DoDragDrop umożliwia przechwytywanie danych zaraz po rozpoczęciu przeciągania.

  Operacja przeciągania jest uruchamiana przy użyciu zdarzenia MouseDown, ponieważ jest najbardziej intuicyjna. Nie zapominaj, że każde zdarzenie może aktywować operację przeciągania i upuszczania. Zdarzenia specyficzne dla przeciągania są dostępne dla kilku kontrolerów.

  Aby rozpocząć operację przeciągania, wykonaj następujące kroki:

  Przeciąganie i upuszczanie systemu Windows nie działa — kilka łatwych poprawek
 • Wykorzystaj metodę DoDragDrop w celu skonfigurowania danych. Umożliwi to przeciągnięcie danych. Innymi słowy, efekt przeciągania będzie dozwolony w zdarzeniu MouseDown i rozpocznie się przeciąganie. Operacje przeciągania przedstawiono w poniższym przykładzie. Ciąg przedstawia właściwości tekstowe kontrolki Button i reprezentuje przeciągane dane, a jedyne dozwolone akcje to przenoszenie lub kopiowanie.
  private void button1_MouseDown(nadawca obiektu,
  System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
  {
  button1.DoDragDrop(button1.Text, DragDropEffects.Copy |
  DragDropEffects.Move);
  }
 • Istnieje możliwość obsługi zdarzenia QueryContinueDrag podczas operacji przeciągania. To wymaga pozwolenia od twojego systemu na dalsze przenoszenie rzeczy. Na tym etapie możesz wykonywać metody, które wpływają na proces przeciągania, takie jak rozszerzanie TreeNode, gdy kursor pozostaje nad nim w kontrolce TreeView.
 • Teraz musisz włączyć funkcję upuszczania.

 • AllowDrop powinno być ustawione na true.
 • Kiedy użytkownik przeciąga i upuszcza kontrolkę, należy sprawdzić, czy zawarte w niej dane są odpowiedniego rodzaju. Następnie przypisuje wartość z wyliczenia DragDropEffects, aby efekt miał miejsce, gdy tylko nastąpi upuszczenie.
 • Możesz uzyskać dostęp do przeciąganych danych przy użyciu metody GetData w zdarzeniu DragDrop, aby kontrolować położenie upuszczania. Zobacz Dane, aby uzyskać więcej informacji.
 • Windows 7 Przeciągnij i upuść nie działa

  Użyj Panelu sterowania

 • Przejdź do Panelu sterowania.
 • Kliknij „Widok” i wybierz „małe ikony” w prawym górnym rogu.
 • Przejdź do „Programy i funkcje”.
 • Znajdź dowolne sterowniki klawiatury lub myszy.
 • Wybierz „Odinstaluj”.
 • Uruchom ponownie komputer i pozwól systemowi Windows ponownie zainstalować sterowniki.
 • Innym sposobem rozwiązania problemów jest następujący:

 • Wybierz „Menedżer urządzeń” w Panelu sterowania
 • Kliknij „Rozwiń klawiaturę”.
 • Wybierz „Odinstaluj”
 • Wybierz „Rozwiń myszy i inne urządzenia wskazujące”.
 • Kliknij prawym przyciskiem mysz, której używasz.
 • Wybierz „Odinstaluj”.
 • Uruchom ponownie komputer i poczekaj, aż sterowniki zostaną ponownie zainstalowane.
 • Przeciągnij i upuść, gdzie chcesz

  Problem z przeciąganiem i upuszczaniem jest stosunkowo prosty do naprawienia. Oprócz podejść opisanych powyżej, istnieje więcej, które możesz wypróbować. Jeśli jednak wydaje się, że nic nie działa, należy skontaktować się ze specjalistą. W ten sposób upewnisz się, że za tym prostym problemem nie kryje się żaden większy problem.

  Przeciąganie i upuszczanie systemu Windows nie działa — kilka łatwych poprawek

  Czy funkcja przeciągania i upuszczania przestała kiedykolwiek działać? Jak to naprawiłeś? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.