Skyforge – Adepci jako źródło boskiej mocy.

Serwis My.com opublikował dziś nowe informacje na temat adeptów w Skyforge

Jakiś czas temu wprowadziliśmy Zakony Aelion, a także najwierniejszych wyznawców wśród wyznawców bogów – adeptów. Jednak adepci są kimś więcej niż niemal fanatycznymi uczniami swojego boga; są wielkim źródłem mocy dla swojego bóstwa i jednocześnie jednym z ich narzędzi, co pozwala na dalszy wzrost ich własnej mocy jako nieśmiertelnego boga.

Mając to na uwadze, w tym artykule przyjrzymy się ponownie systemowi rozdziałów, a także możliwościom dostępnym dla graczy Skyforge w zakresie rozwoju ich adeptów.

Skyforge – Adepci jako źródło boskiej mocy

Więcej informacji na temat adeptów w Skyforge znajduje się w załączonym dokumencie.

Skyforge Closed Beta rozpocznie się w czwartym kwartale 2014 na PC. Aby dowiedzieć się więcej o Skyforge lub zarejestrować się do zamkniętej wersji beta, przejdź do www.skyforge.com. Bieżące informacje o grze można znaleźć również na Twitterze, oficjalnym profilu na Facebooku oraz oficjalnym kanale YouTube.

Skyforge – Adepci jako źródło boskiej mocy

Skyforge: Adepci

Jakiś czas temu wprowadziliśmy Zakony Aelion, a także najwierniejszych wyznawców wśród wyznawców bogów – adeptów. Jednak adepci są kimś więcej niż niemal fanatycznymi uczniami swojego boga; są wielkim źródłem mocy dla swojego bóstwa i jednocześnie jednym z ich narzędzi, co pozwala na dalszy wzrost ich własnej mocy jako nieśmiertelnego boga.

Mając to na uwadze, w tym artykule przyjrzymy się ponownie systemowi rozdziałów, a także możliwościom dostępnym dla graczy Skyforge w zakresie rozwoju ich adeptów.

Skyforge – Adepci jako źródło boskiej mocy

Zawody Adeptów

Jedną z największych różnic między zwykłym wyznawcą a adeptem jest ich profesja. Obecnie adept może posiadać jedną z ośmiu profesji:

  • Inżynier – geniusz techniczny
  • Templariusz – strażnik dobra
  • Czarodziej – strażnik starożytnych rytuałów, starożytnych run i tradycji
  • Mistyk – mistrz wszystkiego, co magiczne
  • Kaznodzieja – kaznodzieja własnego zakonu
  • Uzdrowiciel – kompetentny lekarz
  • Poseł – przedstawiciel dyplomatyczny
  • Agent – ​​badacz zjawisk paranormalnych

W zależności od misji, niektórzy adepci są lepiej przystosowani do danego zadania niż inni. W poniższym przykładzie plaga musi zostać opanowana. W zasadzie na tę misję może zostać wysłany każdy adept. Jednak uzdrowiciel może wykonać tę misję znacznie wydajniej. Z tego powodu ważne jest, aby mieć do dyspozycji wielu różnych adeptów, aby można było odpowiednio zareagować na każde zadanie.

Skyforge – Adepci jako źródło boskiej mocy

Adepci, którzy pomyślnie powrócą z misji, przynoszą nie tylko cenne nagrody i prezenty, ale także nowych wyznawców Zakonu. Jednak adepci mogą również zawieść w swojej misji i wrócić z zaledwie ułamkiem możliwej nagrody. Wraz ze wzrostem poziomu graczy rośnie ich moc, co pozwala im wysyłać adeptów na coraz trudniejsze misje z większymi nagrodami.

Po pomyślnym ukończeniu misji w prowincji reputacja bóstwa na jakiś czas wzrasta. Gdy tylko ta reputacja wzrośnie do „neutralnej” lub wyższej w prowincji, miejscowi podziękują graczowi za jego wysiłki regularnymi prezentami.

Jak jeszcze bardziej zwiększyć moc adepta

Prowadzenie własnych adeptów to nie tylko znajdowanie dla nich odpowiednich zadań. Oprócz każdej profesji, adept posiada również unikalny poziom, który określa nie tylko jego własne umiejętności, ale także dostępną moc własnego bóstwa. Gdy adepci wykonują misje, awansują. Dzięki temu poprawiają swoje walory charakteru i mogą odtąd poświęcić się także trudniejszym zadaniom.

Skyforge – Adepci jako źródło boskiej mocy

Gdy adept osiągnie maksymalny poziom, można przeprowadzić rytuał oświecenia. Zwiększa to umiejętności adepta, ale resetuje jego poziom do 1. Jednak adept zaczyna teraz ze znacznie wyższymi wartościami postaci i otrzymuje kolejne punkty za ulepszanie postaci z każdym poziomem.

Adepci mogą różnić się nie tylko rangą, ale także różnymi umiejętnościami. Umiejętność wskazuje, jaki zakres zadań ma do dyspozycji adept. Waha się od Wykwalifikowanego (szary) do Utalentowanego (zielony), Doświadczonego (niebieski), Utalentowanego (fioletowy) do Legendarnego (pomarańczowy).

Im bardziej utalentowany jest adept, tym więcej dodatkowych statystyk (takich jak szansa na zdarzenie krytyczne) otrzymuje jego własne bóstwo. Oczywiście dobrze jest zgromadzić wokół siebie jak najwięcej utalentowanych adeptów. Wymaga to jednak czasu i zasobów, które gracze muszą zainwestować w szkolenie swoich adeptów.

Skyforge – Adepci jako źródło boskiej mocy

Na przykład, jeśli gracz ma dwóch adeptów tej samej rangi, może wybrać jednego z adeptów jako mentora dla drugiego. W ten sposób wzmacniane są umiejętności ucznia, ale wartości mentora pozostają niezmienione.

Korzystając z adeptów jako bóg

Aby odblokować dodatkowe bonusy konkretnego Adepta dla postaci gracza, Adept musi zostać wyznaczony jako Patron w jednej z ośmiu prowincji Aelion. Po odblokowaniu prowincji jej mieszkańcy budują świątynię ku czci bóstwa gracza. Świątynie zapewniają graczowi bezpośredni bonus, który można dodatkowo zwiększyć, ulepszając świątynię.

Po zbudowaniu świątyni gracze mogą użyć specjalnych relikwii do budowy jednej z maksymalnie ośmiu kaplic na prowincję. Każda kaplica oferuje unikalne premie do określonych statystyk postaci, takie jak szansa na trafienie krytyczne. Tak więc, po odblokowaniu każdej prowincji, gracze mogą wybrać osiem aktywnych bonusów z 64 możliwych bonusów. To bogactwo możliwych kombinacji pozwala graczom elastycznie dostosowywać się do stylu gry, który osobiście realizują w obecnej sytuacji.

Tak jak adepci różnią się od siebie, tak różnią się kaplice, podkreślone różnymi relikwiami. W zależności od reliktu, w obecnym regionie aktywowany zostanie inny bonus. Zwykłe relikty można zdobyć, wykonując zwykłe zadania, ale te najrzadsze można zdobyć tylko uczestnicząc w rajdach, inwazjach i innych działaniach gracza na maksymalnym poziomie.

Skyforge – Adepci jako źródło boskiej mocy

Aby zmaksymalizować premię z prowincji, zarówno umiejętność adepta, jak i relikt kaplicy powinny mieć tę samą wartość. Na przykład, jeśli adept jest „doświadczony” (niebieski), a relikt jest tylko „zielony”, dodatkowa premia przyznawana przez bardziej doświadczonego adepta jest ograniczona niższą wartością reliktu.

Misjonarze – Adepci w wielkiej pielgrzymce

Poprzez liczne podróże po ośmiu prowincjach Aelion, z którymi zmagają się gracze, z czasem zgromadzi się duża grupa adeptów we własnym porządku. Ponieważ jednak jednocześnie można zarządzać tylko określoną liczbą adeptów, warto wysłać resztę na pielgrzymkę. Ci uczniowie mogą zostać nawróceni na misjonarzy, którzy będą reprezentować Zakon podczas podróży po kraju.

Po drodze misjonarze otrzymują nie tylko mnóstwo darów, ale także znaczną liczbę nowych wierzących. Im bardziej utalentowany i wysokopoziomowy był adept przed rozpoczęciem pielgrzymki, tym więcej prezentów i nowicjuszy gracz przyniesie do swojego zakonu. Z drugiej strony adept, który został nawrócony na pielgrzyma, nie jest już dostępny do regularnych zadań – należy więc wcześniej dokładnie przemyśleć, komu powierzyć ten czcigodny ciężar.

Skyforge – Adepci jako źródło boskiej mocy

Praktyka tworzy mistrzów

System Zakonu to świetna piaskownica z wieloma różnymi wyborami, których gracz może dokonać jako nieśmiertelny bóg. Choć na początku może się to wydawać zniechęcające, gracze zdecydowanie powinni zacząć eksperymentować z umiejętnościami swojego adepta. Tylko w ten sposób mogą ostatecznie otrzymać optimum ulepszeń dla własnego bóstwa. Czas zainwestowany w szkolenie własnych adeptów jest zawsze dobrze zainwestowany – w końcu ich umiejętności zawsze znajdują odzwierciedlenie w wartościach własnego bóstwa. Zawsze troszcz się o swoich poddanych, to ważna lekcja dla aspirującego boga, o której należy pamiętać!